Prinsjesdag: wat betekent dat voor ondernemers

25 september 2023

De derde dinsdag van september was het weer zover! Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. Deze dag heeft positieve én negatieve gevolgen voor iedereen in Nederland, zo ook voor ondernemers. Laat dat nou net een onderwerp zijn dat ons aan het hart ligt. We sommen een aantal van die gevolgen voor je op, naar aanleiding van de, door koning Willem-Alexander voorgelezen, plannen voor 2024.

Onbelaste vergoeding lager voor je personeel

Als werkgever mag je, via de werkkostenregeling, bepaalde extra’s belastingvrij aan je werknemers geven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kerstpakketten of sportabonnementen. Het totale bedrag moet dan wel onder je zogenaamde vrije ruimte blijven, die wordt berekend op basis van de loonsom van al je medewerkers samen. In 2023 was deze vrije ruimte verhoogd, maar die wordt nu verlaagd naar 1,92% tot een loonsom van €400.000. Dat betekent: je hebt minder mogelijkheden om belastingvrij extra’s aan je personeel te geven, namelijk €7.680.

Subsidies voor duurzaam ondernemen

Investeren in het klimaat door zowel de overheid als het bedrijfsleven blijft noodzakelijk. Er zijn dan ook verschillende subsidieregelingen voor duurzaam ondernemen. Bezig met innoveren? Het budget van de innovatieregeling (Wet Bevordering Speur -en Ontwikkelingswerk) wordt incidenteel en structureel verhoogd! Een regeling waardoor ondernemers een steuntje in de rug krijgen bij onderzoek naar nieuwe innovaties! Daarnaast wordt het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), verhoogd met €1,38 miljard. Deze subsidie is bedoeld voor verduurzaming van woningen of bedrijfspanden. Nieuw in 2024 is dat deze subsidie ook gebruikt mag worden voor isolatiemaatregelen.

Minimumuurloon

Werkgevers moeten vanaf 2024 verplicht het minimumloon betalen per uur. Nu berekenen we aan de hand van het minimum maandloon het loon per uur en vermenigvuldigen we het met het aantal uren dat iemand werkt. Het nadeel is dat er dan verschillen ontstaan tussen branches waarin een volledige werkweek uit 40 uur bestaat en branches waarin een volle werkweek uit 36 uur bestaat. Dit kan als resultaat hebben dat je als werkgever stijgende kosten hebt, naast de inflatiecorrectie.

Dit zijn natuurlijk maar een aantal veranderingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Kijk vooral eens op de website van de Rijksoverheid om het volledige overzicht te zien van de beslissingen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt! Hulp nodig bij het opzetten van je startup? Klik dan op onderstaande link om onze programma’s te ontdekken!

Back to top