OneSpaceHub versterkt ruimtevaartecosysteem

8 februari 2023

Een nieuw consortium van belanghebbenden binnen het Nederlandse ruimtevaartecosysteem werkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om het potentieel van de ruimtevaartsector verder te benutten. Met zijn winnende voorstel heeft het consortium een tweejarige subsidie gekregen om een campagne uit te rollen die de eerste fasen van de ondernemerstraject in de Nederlandse ruimtevaartsector optimaliseert; van idee tot startup en scale-up. Vanaf 2023 zal het OneSpaceHub-programma het netwerk in Nederland uitbreiden en versterken om een traject uit te zetten gericht op het excelleren van ruimtevaartgerelateerd talent en ondernemerschap.

Een nationaal samenwerkingsverband

Het One Single Hub-programma van RVO richt zich op samenwerkingsverbanden van organisaties, zoals incubators en accelerators en universiteiten in Nederland die tot doel hebben de faciliteiten voor innovatief ondernemerschap te verbeteren. OneSpaceHub is een samenwerkingsverband dat in het kader van dit initiatief subsidie heeft gekregen. Het projectteam onder leiding van NL Space Campus bestaat uit Space Business Innovation Centre NoordwijkUniversiteit TwentePLNT Leiden Centre for Innovation and EntrepreneurshipAerospace Innovation Hub @TU DelftHogeschool InhollandRadboud Universiteit en Leidse instrumentmakers School. Het consortium legt de basis voor een permanent nationaal samenwerkingsverband waarin talenten uit provinciale opleidingen en verschillende onderwijsniveaus doorstromen naar een sterk space-tech en data-gedreven ecosysteem.

Ondernemerschap stimuleren

De ruimtevaartsector groeit wereldwijd snel. Met een toenemende hoeveelheid technologieoverdracht, commercialisering en gegevensgestuurde oplossingen die naar andere industrieën vloeien, is de ruimtevaartsector steeds belangrijker geworden voor de economie in bredere zin.

In heel Nederland zijn er diverse programma’s ter ondersteuning van ondernemerschap op het gebied van verschillende aspecten zoals financiering, valorisatie, talent en marketing. OneSpaceHub wil “een selectie van uitstekende programma’s” beter op elkaar afstemmen, zichtbaarder maken en vooral breed toegankelijk maken. Dit zal worden bereikt door de expertise van enkele van de best presterende programma’s in de belangrijkste vroege fasen van het ondernemerschap samen te brengen: onderwijs, activering, pre-incubatie en incubatie. Daartoe zullen reeds bestaande initiatieven worden gekoppeld, versterkt en uitgebreid om deze steun in het hele land toegankelijk te maken.

Een uniform, efficiënt en toegankelijk OneSpaceHub-traject zal lokaal, hybride (online en fysiek) en uiteindelijk vanuit elke provincie worden aangeboden om ondernemers beter te faciliteren en te stimuleren op hun groeipad. De selectie van complementaire programma’s zal de kans op succes voor ruimtevaartgerelateerde startups en scale-ups vergroten, en een nog grotere pull creëren om nieuw talent, ideeën, business en knowhow aan te trekken. Door verschillende lokale hotspots met elkaar te verbinden, krijgen ondernemers toegang tot nieuwe samenwerkingsverbanden en zijn ze beter in staat om te groeien, te diversifiëren en nieuwe markten te bereiken op nationale en internationale schaal.

Meer informatie

De missie van OneSpaceHub is het beter faciliteren en stimuleren van de ondernemersreis van onderwijs en pre-incubatie tot start-up en scale-up en het genereren van meer ruimtevaartgerelateerde start-ups en scale-ups in Nederland.

Algemeen contact: Parya Pasha Zadeh (p.pasha@utwente.nl)
Neem voor meer informatie over de rol van PLNT contact op met Micha Heilman, via micha@plnt.nl.

Back to top