Kimberley Aarts en haar startup OneTwoModel

23 mei 2022

Alumnus en docent Commerciële Economie (CE) Kimberley Aarts heeft samen met Informaticastudenten van Hogeschool Leiden haar startup OneTwoModel gerealiseerd. “Werken aan iets wat in de praktijk wordt gebracht vinden studenten leuk.”

Na haar opleiding bij Hogeschool Leiden volgde Kimberley de master ICT & Business aan de Universiteit Leiden. Kimberley is sinds jongs af aan al geïnteresseerd in de modellenindustrie aangezien ze zelf affiniteit had om model te worden. Echter liep ze in deze periode al tegen enkele dingen aan die volgens haar beter konden. Tijdens de opleiding CE maakte ze voor het eerst kennis met gezichtsanalysetechnologie. Gedurende haar masterstudie heeft ze zich verder verdiept in deze materie en heeft ze haar opgedane kennis en haar interesse voor de modellenindustrie weten te combineren.

Van student naar docent 

Na haar opleidingen is Kimberley gestart als docent Commerciële Economie en is zij haar start-up OneTwoModel begonnen: een modellenplatform in de vorm van een app dat voor iedereen toegankelijk is, eerlijke informatie verschaft én diversiteit in de modellenwereld wil stimuleren.

Kimberley vertelt: “Naast mijn eigen ervaringen, ben ik uitgebreid onderzoek gaan doen binnen de modellenindustrie om de pijnpunten te achterhalen. Als je iets nieuws opstart, is het namelijk van belang om een pijnpunt of probleem te verhelpen en/of op te lossen. Tijdens het marktonderzoek bleek onder andere dat aspirant modellen vaak worden opgelicht door ‘fake agencies’ en er weinig transparantie is binnen de industrie.”

Toegankelijk platform voor alle soorten modellen 

“Ik dacht toen: wij kunnen wél goede informatie, transparantie over de modellenindustrie én goede modellen- en castingbureaus bieden met onze app. Met alle bureaus die aan onze app gekoppeld zijn hebben wij een goede band. Op die manier zorgen we ervoor dat onze gebruikers alleen in contact komen met bureaus die goed voor onze gebruikers zorgen. Waar het ene bureau voor bepaalde opdrachten meer op zoek is naar specifiekere uiterlijke kenmerken, is het andere bureau op zoek naar alledaagse gezichten. Daarmee is het platform voor iedereen toegankelijk en bieden we iedereen een eerlijk kans. Dat is het sterktepunt van het platform.”

Samenwerking met studenten Informatica

Het platform OneTwoModel is vanaf de grond af aan opgebouwd en gerealiseerd door studenten van Hogeschool Leiden. Kimberley: “Om dit platform te kunnen realiseren ben ik voornamelijk gaan samenwerken met derdejaarsstudenten van de opleiding Informatica. Binnen deze opleiding kunnen studenten zich specialiseren in bijvoorbeeld Interactie-technologie en Software Engineering. Deze studenten zochten een meewerkstage, maar door corona was het voor hen in die tijd lastig om een stageplek te vinden. Doordat wij in de productontwikkelingsfase zijn, is het voor ons mogelijk om op die manier leuke stages te bieden voor studenten. Nadat we één student hadden aangenomen voor een stage van een half jaar was het beide partijen zo goed bevallen dat mijn start-up binnen de opleiding werd aanbevolen als stageplaats.”

“De Informaticastudenten zijn vanaf het begin betrokken geweest. Ze hebben de hele app ingericht en alle functionaliteiten die je ziet gemaakt. Ik ben met hen gaan brainstormen en zij hebben ook hun ideeën ingebracht. Ik merk dat ze het heel leuk vinden om te werken aan iets dat ook in de praktijk wordt gebracht.”

Informaticastudenten Alex, Kasper en Daniël vullen aan: “Via een voormalig informatica docent zijn wij in contact gekomen met Kimberley van OneTwoModel. De kennis die wij bij OneTwoModel in zo’n korte tijd hebben opgedaan is enorm. Je zou het kunnen vergelijken met wat we normaal gesproken in een heel jaar op school zouden leren. De reden hierachter is dat het bedrijf nog jong is en daarmee genoeg ruimte geeft voor expertise en kennis én waarde hecht aan onze inbreng. Dit geeft ons de mogelijkheid onszelf verder te ontplooien op vele verschillende fronten. Dit loopt uiteen van het herinrichten van een database tot het online zetten van een app.”

Pilot-fase

Op dit moment zit het platform nog midden in de pilot-fase. In deze fase wordt achterhaald of er grote bugs zijn en waar de eventuele verbeterpunten liggen. “Er is een enquête opgesteld waarin per pagina van de app vragen worden gesteld waarmee wij kunnen achterhalen hoe gebruikers de app ervaren en waarmee we kunnen zien of er verbeteringen nodig zijn. Deze check is belangrijk, omdat we zo kunnen zien of gebruikers daadwerkelijk begrijpen wat ze moeten en kunnen met de app. Het is mooi als we tijdens deze pilot realtime feedback krijgen en gelijktijdig kleine bugs kunnen oplossen. Wij zijn daarom op zoek naar zo veel mogelijk pioniers, die de app willen uitproberen tijdens deze pilot. Alle hulp en feedback wordt gewaardeerd!”, aldus Kimberley.

Back to top