€750.000 voor het versterken van het LBSP

07 juni 2022

De provincie stelt €750.000 beschikbaar voor innovatieve projecten op het Leiden Bio Science Park. Hiermee wordt de sterke positie van de campus verder uitgebouwd. Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie, overhandigde tijdens een innovatietour op de campus een cheque aan PLNT Leiden en Stichting LBSP. Ook Ncardia Services BV heeft subsidie ontvangen vanuit de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. Allemaal zorgen zij voor meer samenwerking tussen innovatieve ondernemers en onderzoekers.

Innovatietour Leiden Bio Science Park

Op het Leiden Bio Science Park zijn innovatieve Life Sciences bedrijven en instellingen gevestigd, die sterk zijn in biotechnologie voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De provincie en InnovationQuarter organiseerden een innovatietour op de campus. Vertegenwoordigers van de overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven kregen een rondleiding en bezochten onder andere de Accelerator Mass Spectrometer (AMS)van TNO. De AMS wordt ingezet om sneller en veiliger geneesmiddelen te ontwikkelen. Ook gingen ze in gesprek over de ontwikkelingen en uitdagingen van de campus en kansen voor meer samenwerking. De innovatietour vond plaats tijdens de Life Science & Health Week, waarin allerlei wetenschappelijke innovaties in de gezondheidszorg worden gepresenteerd. Deze week is georganiseerd in het kader van Leiden City of Science 2022; een wetenschapsfestival van 365 dagen om wetenschap en samenleving te verbinden.

Meindert Stolk: “Innovatie en kennisdeling is nodig voor een toekomstbestendige economie. Met deze tour wil de provincie laten zien hoe innovatief Zuid-Holland is en zo anderen inspireren. Ook versterken we de innovatiekracht door het bij elkaar brengen van de kennis van onderzoekers, innovatieve ideeën van ondernemers en ondersteuning van overheden. Bijvoorbeeld op de campussen in onze provincie. Ik ben blij dat PLNT Leiden, Stichting LBSP en Ncardia Services BV daar met een subsidie uit de campusregeling aan gaan bijdragen.”

Subsidie voor campussen in Zuid-Holland

Campussen nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en nieuw ondernemerschap. Met de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland draagt de provincie bij aan de versterking en doorontwikkeling van campussen. De subsidieregeling is beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en NL Space Campus. Met de subsidie kunnen activiteiten worden bekostigd die helpen bij het realiseren van een onderzoeksinfrastructuur of de bouw, het upgraden en de exploitatie van innovatieclusters op de campussen. In 2021 is in totaal € 2,6 miljoen geïnvesteerd in campusprojecten. Daarbij kregen 3 projecten op het Leiden Bio Science Park subsidie:

LBSP Start-Up Booster

PLNT Leiden heeft €275.000 ontvangen voor de LBSP Start-Up Booster. Hierdoor kunnen startups samenwerken aan de eigen zichtbaarheid, maar ook aan het startup innovatiecluster op het Leiden Bio Science Park. Ze werken aan een oplossing om talent aan te trekken, nieuwe business in de markt te zetten en investeerders te vinden.

unlock_LiveScience

Stichting LBSP heeft €192.000 ontvangen voor unlock_LiveScience. Unlock_LiveScience wordt de ontmoetingsplek waar iedereen welkom is om mee te doen en te denken met startups in de Life Sciences en Health sector. Hierdoor worden bezoekers van het Leiden Bio Science Park meer betrokken bij onderzoek en andere activiteiten op de campus. Unlock_LiveScience zal worden gehuisvest in museum Naturalis.

Ncardia Services BV

Ncardia Services BV heeft €283.000 ontvangen voor het upgraden en exploiteren van een innovatiecluster om stamceltechnologie toegankelijk te maken voor de industrie. Met dit bedrag wil Ncardia Services BV zich focussen op het opschalen, automatiseren en implementeren van 3D (hart)modellen uit stamcellen. Zo maken ze het proces van medicijnontwikkeling effectiever, betrouwbaarder en efficiënter.

Back to top