Leiden centre for
innovation and
entrepreneurship

Startbijeenkomst Circulaire Bouw Regio Leiden

Economie071, het economische samenwerkingsverband van de Leidse regio, sluit zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en wordt daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking gaat de Leidse regio concreet aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw.

Woensdag 25 september organiseren Economie071 en Cirkelstad hierover een inhoudelijke bijeenkomst met informatie en workshops bij PLNT. Hier hoor je wat Cirkelstad regio-071 voor je kan betekenen. Ondernemers binnen de bouwsector (van advies, ontwerp tot bouwer, van leverancier tot onderhoud en beheer) en professionals uit de sectoren overheid (alsook raadsleden) en onderwijs worden nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te melden. Het event start met een eenvoudige maaltijd en sluit af met een netwerkborrel.

Programma en workshops
17.00 uur :Inloop met eenvoudige maaltijd (aanmelden verplicht)
18.00 uur: Start programma met welkom door Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden en voorzitter van Economie071.
18.15 uur: Presentatie Cirkelstad.
18.45 uur: Start eerste ronde van workshops met informatie over o.a. circulair bouwen en energietransitie, circulair aanbesteden, innovatie in circulair bouwen, urban mining en hergebruik van circulaire bouwmaterialen, circulaire grond-, weg- en waterbouw en de ervaringen van het Rijksvastgoedbedrijf met circulair bouwen.

19.40 uur: Start tweede ronde van workshops.

20.30 uur: Plenaire afsluiting door Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk met aansluitend de bekrachtiging van de regionale samenwerking met Cirkelstad.

20.50 uur: Start netwerkborrel

Meer informatie vind je hier!

Datum: Woensdag 25 september 2019, 17:00 – 21:00 uur 
Locatie: PLNT Leiden, Langegracht 70 

Aanmelden is verplicht! 

Aanmelden

 

Supported by