Leiden centre for
innovation and
entrepreneurship

De toekomst van het leren

Hoe leren we weer te leren?

 

Mensen leren op veel manieren. Jong en oud. Vroeger waren het vooral boeken, afbeeldingen, radio, tv en lezingen die ons de informatie verschafte die we nodig hadden. Leraar zijn was een eervolle status van kennis. Maar de tijden veranderen en dat geldt ook voor de opties waaruit we kunnen kiezen om te leren en les te geven. Online als offline. Cursussen, video’s, documentaires, presentaties, VR, AR, games, persoonlijke trainingen en nog veel meer. Het is absoluut verbazingwekkend wat tegenwoordig mogelijk is. Maar wat overblijft van het imago van de traditionele leraar is het lage loon en de te hoge werkdruk. Er waren 35.000 open vacatures aan het einde van 2018. En nu al deze nieuwe leer- en onderwijsopties voor handen zijn, bevinden we ons in het ironische contrast dat we de tijd niet meer kunnen vinden naast onze drukke opleiding of baan om ervan te leren.

Geen tijd voor zelfontwikkeling met een economie die het wel van je verwacht. En de enorme vraag naar leraren maar weinig die bereid zijn om er een te worden of het te blijven.

Deze SDG-uitdaging is bedoeld voor teams om met nieuwe systemen of businesscases te komen over hoe we de huidige opties in ons voordeel kunnen gebruiken om het onderwijs op korte termijn opnieuw te definiëren en nieuwe benaderingen te ontwikkelen waarmee we continu kunnen leren in de nabije toekomst. De winnende teams zullen na de challenge samenwerken met de partners om hun oplossing verder uit te werken.

Challenge 1

Het lerarentekort:
een kans om het anders te doen!

We hebben een probleem in het onderwijs; we zijn met te weinig. Dus hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen weer met LEF en liefde voor het onderwijs kiezen en blijven kiezen? 

Het zijn van leraar of docent ís een mooi beroep, maar zo wordt het op dit moment niet ervaren. Zowat elke dag kun je in de krant iets lezen over het lerarentekort of de hoge werkdruk in het onderwijs. Als leraar ben je emotioneel betrokken bent bij je werk; je voelt je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar in deze tijd lukt het niet altijd om ieder kind of jongere te helpen een volgende stap te zetten. Dit komt onder andere door: de werkdruk, het lerarentekort, de verplichting om meer te verantwoorden en te toetsen en de groeiende diversiteit van leerbehoeftes in één klas. Klassen worden steeds groter en diverser.

Het huidige systeem ‘klemt’ en dat wordt steeds duidelijker en urgenter. En dát biedt kansen om anders naar het onderwijs te gaan kijken. Bijvoorbeeld naar hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren:

Fysieke en niet fysieke ruimte:
Op dit moment voelt één leerkracht zich verantwoordelijk voor één groep leerlingen in één lokaal. Waarom moet iedereen hetzelfde doen in de klas: kunnen we leraren niet méér laten doen van wat waar ze goed in zijn en energie van krijgen? Waarom denken we eigenlijk nog vanuit een klaslokaal in plaats vanuit welke leerruimte nodig is? Leren stopt op dit moment zodra een kind de school verlaat. Dus hoe kunnen we meer gebruik maken van de ‘tussenruimte’ tussen school en maatschappij, hoe zetten we ‘informele leraren in en hoe kunnen we musea en bedrijven beter benutten in het onderwijs?

Technologie:
Er wordt ontzettend veel data verzameld in het onderwijs, maar deze data wordt vaak onbenut gelaten om inzicht te krijgen in het leerproces van een leerling. Hoe kunnen we technologie inzetten bij hoe we leren bijvoorbeeld?

Anders opleiden:
De huidige lerarenopleidingen vormen voor velen een drempel (financieel, qua tijd, qua niveau, inhoudelijk) om het onderwijs in te gaan. Dat roept vragen op zoals: welke bevoegdheid heb je nodig om te mogen onderwijzen? En héb je wel een bevoegdheid nodig, of volstaat een training? Daarnaast wordt ook de lerarenopleiding nog ‘ouderwets’ ingericht; er is meer ruimte nodig voor zelfontplooiing. Ten eerste voor de leraar zodat de leraar dit de leerling kan leren.

Minder moeten, meer spelen:
Elke leraar heeft het gevoel veel te moeten. Maar wat moet er eigenlijk écht? Wat moet de leraar van de school, de school van het bestuur en het bestuur van de overheid en waar zit ruimte? En hoe kunnen we in deze ruimte gaan experimenteren, vrijer denken en gaan meer gaan spelen om tot nieuwe dingen te komen. Hoe ondersteunen we de pioniers die dit durven?

 • 00Dagen
 • 00Uren
 • 00Minuten
 • 00Seconden

Challenge 2

Toekomstbestendige educatie

Er is een grote noodzaak om aankomende professionals voor te bereiden op een rol in de beroepspraktijk die in hoge mate onvoorspelbaar, dynamisch en complex kan zijn. Snelle veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en veiligheid, technologisering, duurzaamheid en mondialisering vragen om professionals die in staat zijn voortdurend in ontwikkeling te blijven en onderzoekend naar de wereld te kijken. Dat vereist dat studenten in universitaire en beroepsopleidingen transversale, vak- of beroepoverstijgende competenties ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn kritisch denken, probleemoplossend vermogen, ondernemingszin, duurzaam plannen en uitvoeren, multidisciplinair denken en creativiteit. Naast de vakspecifieke competenties, wordt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid in toenemende mate om deze toekomstbestendige competenties gevraagd. Deze stellen een professional in staat zijn/haar hele loopbaan van waarde te kunnen blijven voor werk- en opdrachtgevers.

Tijdens deze challenge buigen teams zich over het vraagstuk hoe het hoger onderwijs kan fungeren als aanjager voor de ontwikkeling van deze zogenoemde transversale competenties. Hoe kunnen, naast, tussen en binnen de reguliere onderwijsprogramma’s studenten worden geleerd zichzelf ‘aan te zetten’ om deze competenties/ future skills te ontwikkelen en scherp te houden? Het gaat dus met name om de ervaring van het in de praktijk brengen van deze competenties, zodat studenten ervaren dat dit direct bijdraagt aan het onderhouden en ontwikkelen van de eigen marktwaarde. Een mogelijke oplossing heeft daarmee dus altijd een directe link met de ‘echte wereld’.

Deze uitdaging/challenge is ontwikkeld door de LOI Hogeschool en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden. Beide instellingen hechten er veel waarden aan individuen bewust te maken van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om hun onderwijs toekomstbestendig te maken. Deze challenge moet ertoe bijdragen dat de onderwijsinstellingen nieuwe inzichten verwerven over hoe zij hun eigen curricula kunnen verrijken en kunnen inspelen op het hiervoor gepresenteerde vraagstuk.

Het winnende team krijgt de mogelijkheid om hun oplossing te pitchen bij het opleidingsmanagement van de LOI Hogeschool en de Universiteit Leiden.

 

Wat krijgen de winnaars?

– De winnende teams krijgt de kans om deel te nemen aan een businessmodel training of validatie naar keuze bij PLNT met persoonlijke coaching. Hoeveel teams er winnen wordt op de dag zelf bepaald door de jury.
– 1 jaar gratis werkruimte voor bij LUGUS
– 2 uur juridisch advies van DPA
– 1 jaar gratis domein + e-mail voor uw project
– 1 promotievideo van 2 minuten door INHOUSE-FILMING
– 1 coaching sessie van onze startup experts bij PLNT– 1 hour of coaching scale-up advice from our incubation team

 

 

Vereisten om je idee in te dienen

1. Het moet je eigen idee zijn, wat betekent dat het niet ongehoord hoeft te zijn, maar het mag niet door een ander al IP-beschermd zijn.
2. Aanmelden voor de SDG-uitdaging betekent dat u zich ertoe verbindt deel te nemen aan het evenement als uw idee wordt geselecteerd, of dat u een team toestaat om aan het idee te werken, waardoor ze eigenaar worden.

3. Je staat open voor nieuwe input!

 1.  

Hoe schrijf ik mij in?

Meld je aan met jouw oplossing!
Als je een businesscase of oplossing hebt als team of als individu, kan je je aanmelden als idee eigenaar. Op de dag kan je gebruik maken van de begeleiding om het idee verder uit te werken of bepaalde aspecten ervan valideren met de experts. En misschien vind je dat extra teamlid met de vaardigheden die je nodig had om het verder te ontwikkelen!

Wil je gewoon 1 dag helpen? Schrijf je in als Contribuddy!
Als je je verbonden voelt met de uitdaging en gewoon je kennis voor één dag wilt delen, kan je je aanmelden als Contribuddy om jouw deel van de impact te leveren. Je kunt samenwerken met andere Contribuddy’s om een nieuw team te vormen of onderdeel worden van een bestaand team die je ondersteuning kan gebruiken.

 •  
 •  
 • Planning
 •   
 •   
 •  
 • Wanneer: Dinsdag 11 februari  
  Waar: PLNT Leiden                    
 •                  
 • Inloop: 08:45 uur                       
 • Start programma: 09:00 uur     
 • Lunch: 12:30 uur                        
 • Dinner: 17:15 uur                       
 •    Eind programma: 21:00 uur        
 • Borrel: 21:00 uur                       
 •  
 •                   
 •  

 

De Jury Checklist

Altijd handig om te weten waar de Jury op zal letten bij je presentatie. Weet dat door ze op te nemen in je pitch er een grotere kans is om de Challenge te winnen!

Relevantie
De oplossing heeft betrekking tot de challenge
Innovatie    
Het verschilt van bestaande oplossingen
Uitvoerbaarheid
– De jury kijkt naar het kans niveau van slagen.
– Het heeft het potentieel om impact te creëren
Team
Het team laat zien enthousiast en gemotiveerd te zijn om het concept verder te ontwikkelen na de SDG-uitdaging.

Challenge-holders

LOI is een Nederlandse commerciële onderwijsinstelling die afstandsonderwijs en klassikaal onderwijs verzorgt.


Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs.

centre-for-innovation

Het COI ontwikkeld leerervaringen, toepassingen, technologieën en methodologieën die altijd gericht zijn op het begrijpen, onderzoeken en beïnvloeden van basisproblemen.

Een netwerk met een fysieke locatie waar onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken.

Astronomy and Science Communication and Society is een opleiding waarbij de focus ligt op het informeren van het algemene publiek over belangrijke wetenschappelijke onderwerpen.


De Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs is een onderdeel van Onderwijsmakers, waarin Hogeschool Leiden en Lucas Onderwijs samenwerken.

Promoted by:

Supported by