Concord neonatal - PLNT Community

Concord Neonatal

Concord Neonatal innoveert de zorg rond de geboorte van baby’s die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit doen zij door middel van de Concord Birth Trolley; een mobiele opvangtafel die zorgverleners in staat stelt zorg te verlenen direct na geboorte, dicht bij moeder, met de navelstreng nog verbonden.

Het doel van Concord Neonatal is om baby’s én ouders een goede en veilige start te geven tijdens de eerste paar minuten uit de baarmoeder. Vooral de baby’s die te vroeg geboren worden of die wat extra steun nodig hebben.

 

Hoe kun je ons bereiken?
Hoe kan je ons bereiken?

Back to top